Wireless routers are found in homes, connecting you to an internet service provider’s cable or xDSL network. A Wireless Router combines the networking functions of wireless access point and router by also functioning as a WAP (wireless acronyms).
En Wi-Fi-aktiverad enhet ansluter lokalt i ditt eget hem med radiofrekvenser från 900 MHz upp till 2 Ghz., 3Hz , 5GHZ 60 GHz-band men de kan delas in i två kategorier: välkomna gäster som kan använda den under besökstid medan andra kanske inte har så tur

Visar alla 6 resultat